Frågor & Svar om ActivePureVad är ActivePure?-ActivePure är en luftreningsteknologi som från början uppfanns av NASA. Tekniken har sedan utvecklats och idag är den en UV-Lampa som har en cell runt sig. Denna kombination bildar oxider som ger sig ut luften och aktivt eliminerar virus, bakterier, svamp, mögel, lukter, gaser etc. När oxiderna sedan lägger sig på ytor så desinficeras ytorna. 

Vilka användningsområden har ActivePure?
-ActivePure används idag världen över där människor och djur vistas. Men också svårbehandlade utrymmen som toaletter, trapphus och hissar. 

Mot vad är ActivePure effektivt?
-ActivePure har testats i olika miljöer och denna teknik reducerar virus, bakterier och andra patogener i luften och på ytor. Tester har utförts på hotell, idrottsanläggningar, operationssalar, sjukhus etc. 

När används ActivePure?
-ActivePure används kontinuerligt, dygnet runt och ger skydd när smittade människor kommer in i ett rum.

Eliminerar ActivePure viruset som orsakar Covid-19?
-Ja, ActivePure inaktiverar viruset som orsakar Covid-19. (SARS-CoV-2)

Vilka har utfört testerna av SARS-CoV-2 (Covid-19)?
-Testerna gjordes av oberoende FDA kompatibelt Laboratorium. MRIGlobal 

Space Technology Hall of fame, vad innebär det?
-ActivePure väljs 2017 in i Space Technology hall of fame. Endast 72 produkter har valts in på över 30 år. 
Här finns bla GPS, Pacemaker och Hjärtdefibrillator. 


Besök Space Technology hall of fame här
https://spacefoundation.org/space_technology_hal/radiant-catalytic-ionization-rci/