Partiklar och föroreningar i inomhusluften

Partiklar i inomhusluft kan påverka vår hälsa på flera sätt. Dessa partiklar kan komma från olika källor som till exempel matlagning, städning, husdjur och föroreningar från utomhusluften. Det kan även finnas mögel och svamp i inomhusluften som vi människor reagerar på, ofta på olika sätt. De kan vara av olika storlek och kan vara synliga eller osynliga för blotta ögat.

Dammpartiklar kan innehålla allergener som pollen, kvalster och djurhår som kan orsaka allergiska reaktioner och astma hos personer som är känsliga mot dessa allergener.

När vi vistas inomhus utsätts vi för föroreningar som kan orsaka olika hälsoproblem. De minsta partiklarna, så kallade PM2.5, är särskilt farliga för vår hälsa eftersom de kan tränga djupt in i lungorna och orsaka inflammation, vilket kan leda till astma, bronkit och hjärt- och kärlsjukdomar. Partiklar kan även irritera ögon och näsa, orsaka huvudvärk och trötthet samt försämra vår koncentrationsförmåga och prestation.

Mögel är en annan förorening som kan finnas inomhus och som kan orsaka hälsoproblem. Exponering för mögel kan orsaka allergiska reaktioner, andningsproblem och ögonirritation.

För att minska mängden partiklar i inomhusluften kan man vidta olika åtgärder. En viktig åtgärd är att ha god ventilation i hemmet för att få en cirkulation på luften. En luftrenare som filtrerar bort de minsta, skadliga partiklarna kan också vara en lösning för att minska halterna av föroreningarna inomhus.

Sammanfattningsvis kan partiklar i inomhusluft påverka vår hälsa negativt genom att orsaka inflammation och sjukdomar såsom astma och hjärt- och kärlsjukdomar. De kan även irritera ögon och näsa, orsaka huvudvärk och trötthet samt försämra vår koncentrationsförmåga och prestation. Genom att vidta åtgärder för att minska mängden partiklar i inomhusluften kan man förbättra luftkvaliteten och minska risken för hälsoproblem. Se till att byta filter i din luftrenare med jämna mellanrum. När du skaffar luftrenare, välj en luftreningsteknik som är beprövad.