6 anledningar till varför det är fördelaktigt att ha en luftrenare på arbetsplatsen

1. Minska risken för sjukdomar: 

En luftrenare kan filtrera bort skadliga partiklar och föroreningar men också virus och bakterier. Även andra mikroorganismer från luften kan reduceras på arbetsplatsen vilket kan minska risken för att anställda blir sjuka. Luftrenare med ActivePure eliminerar dessutom virus, bakterier, svamp och mögel aktivt i inomhusluften och tekniken är väl beprövad.

2. Förbättra luftkvaliteten: 

En luftrenare kan effektivt filtrera bort luftföroreningar som damm, pollen, rök, lukter och odörer tillsammans med andra partiklar som kan påverka luftkvaliteten på arbetsplatsen. Färre antalet partiklar i inomhusluften leder ofta till att luften inte upplevs lika torr. Många av våra kunder upplever dessutom luften fräschare.

3. Minska allergisymtom: 

Arbetsplatser med många allergener, som damm och pollen, kan orsaka allergiska reaktioner hos anställda. En luftrenare kan hjälpa till att filtrera bort dessa allergener och minska symtomen. Under våren och sommaren är det minst lika viktigt för allergiker att konsumera så ren luft som möjligt.

4. Förbättra produktiviteten: 

Dålig luftkvalitet kan orsaka huvudvärk, trötthet och minskad koncentration. Genom att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen kan anställda känna sig mer alerta och produktiva. Många av våra kunder upplever minskad huvudvärk samt att man inte känner sig lika tung i huvudet, framförallt under eftermiddagen.

5. Minska lukter och odörer: 

En luftrenare kan effektivt filtrera bort lukter och odörer från inomhusluften på arbetsplatsen vilket kan göra det blir mer behagligt och trivsamt för anställda att vistas. Våra luftrenare är utrustade med aktivt kolfilter vilket eliminerar lukter och odörer effektivt.

6 . Skydda känslig utrustning: 

Vissa typer av utrustning på arbetsplatsen kan skadas av luftföroreningar och damm. En luftrenare kan bidra till att skydda känslig utrustning från dessa skador.

Sammanfattningsvis kan en luftrenare ha flera fördelar på arbetsplatsen, inklusive minskad risk för sjukdomar, förbättrad luftkvalitet, minskade allergisymtom samt ökad produktivitet.


När ni väljer en luftrenare till er arbetsplats så tycker vi 4 punkter är extra viktiga.

  1. Testad mot det du vill att den ska reducera.
  2. Att ljudnivån är så pass låg så att den inte stör.
  3. Serviceintervallen är rimlig och att du får hjälp med det.
  4. Goda referenser ska finnas, gärna från olika branscher.