Säker, Testad, Betrodd

ActivePure är bevisat säker runt människor, husdjur och växter

Virus 

 • SARS-CoV-2 (Covid-19)
 • MRSA
 • Gul Stafylokock
 • Influensavirus H5N8 (fågelinfluensa A-virus)
 • Influensavirus H1N1 (svininfluensa A-virus)
 • Murint Norovirus
 • Ms2 bakteriofag (RNA-virus)
 • Phi-X 174 bakteriofag (DNA-virus)

Bakterier

 • E. coli (Kolibakterie)
 • Listeria monocytogenes (Bakterie)
 • Staphylococcus epidermidis (Bakterie)
 • Legionella pneumophila (Bakterie)
 • Bacillus atrophaeus (C. difficile & mjältbrand  surrogat Bakterie)
 • Salmonella enterica (Salmonella Bakterie) 
 • Clostridioides difficile (Bakterie)
 • Erwinia Herbicola (Pantoea agglomerans Bakterie)
 • Svamp & Mögel

 • Aspergillus Niger (Giftig Svartmögel)
 • Candida auris (Svamp, Jäst)
 • Botrytis cinerea (Gråmögel)
 • Sclerotinia sclerotiorum (Rotfruktsröta)
 • Aspergillus versicolor (Svamp)
 • ActivePure har bevisats att döda
  virus, bakterier och mögel

  Test utfört av ett oberoende FDA-kompatibelt laboratorium, MRIGlobal. Fastställde en 99,98% reducering av levande SARS-CoV-2-virus i luften på 3 minuter och på 7 timmar på ytor.

  Hur Fungerar ActivePure?

  Enheter med ActivePure-teknologi drar syre- och vattenmolekyler i luften genom ActivePures patenterade (Vaxkaka, Honeycomb). Tekniken skapar kraftfulla oxidationsmedel kända som ActivePure Molekyler som sedan släpps tillbaka i rummet. Där söker de upp och förstör DNA- och RNA-virus inklusive SARS-CoV-2 (nytt Coronavirus), Svininfluensa (H1N1), Fågelinfluensa (H5N8), Hepatit A (HAV) och MS2-bakteriofag, oavsett storlek, på ytor och i luften.


  Passar ActivePure dig?

  Vill du minska din exponering av gaser och luftburna ämnen samtidigt som du minskar deras effekter på din hälsa och ditt välmående?

  Är du astmatiker eller allergiker och vill minska dina besvär?

  Vill du reducera lukt från husdjur eller andra källor?

  Vill du sova och må bättre?
  ActivePure Technology är säker för både människor och husdjur och används varje dag i hem över hela världen, liksom hotell, äldreboenden, professionella idrottsanläggningar, Liberty Bell och Ground Zero Museum.